Svolání valné hromady

Jiří Novotný (KAD) | 22.10.2022 | |

Svolání valné hromady

Výkonný výbor na základě článku III stanov SK Kadaň – hokej z.s. svolává valnou hromadu členů. Valná hromada se uskuteční v pondělí 28.11.2022 od 16:30 v prostorách VIP na zimním stadionu v Kadani (Na průtahu 1854, Kadaň). Valné hromady se mohou zúčastnit všichni řádní členové starší 14 let, kteří mají zaplacené členské příspěvky a schválenou přihlášku do spolku k 31.10. 2022.

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

- PŘIVÍTANÍ ČLENŮ, ÚVODNÍ SLOVO

- PREZENTACE

- VOLBA JEDNOTLIVÝCH KOMISÍ

- ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

- ZPRÁVA O ČINNOSTI

- PŘEDSTAVENÍ ROZPOČTU PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

- USNESENÍ VALNÉ HROMADY

- DISKUZE

- ZÁVĚR

V KADANI 18.10.2022

Za VV SK Kadaň – hokej z.s. prezident spolku František Wágner

 
 


Generální partneři

© 2013 - 2023   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM